Andmete kasutamine

 

Programmis kasutatavad andmed toiduainete ja retseptide toitainelise koostise kohta pärinevad Tervise Arengu Instituudi hallatavast toidu koostise andmebaasist, mida uuendatakse üks kord aastas. Andmete uuendamisel võivad muutuda ka varem sisestatud menüüde energia- ja toitainete sisaldused.

Andmebaasis olevad toiduained on esitatud puhaskaalus ehk ilma jäägita, kui pole märgitud teisiti (nt mõned puuviljad võivad olla arvestatud koos koore või kiviga). Roogade retseptide koostamisel võtab programm arvesse toitude külm- ja kuumtöötlemisel tekkivat kadu.

Veebileht pakub asjast huvitatutele tervise- ja toitumisalast teavet ja on loodud eneseharimise eesmärgil. Antud lehel esitatud andmete kasutamine toimub teie enda vastutusel. Esitatud andmed ei asenda professionaalset nõuannet, diagnoosi või ravisoovitust.

Kõik meie pingutused on suunatud sellele, et esitatav informatsioon oleks korrektne ja ajakohane. Vigade ilmnemisel anname oma parima, et neid parandada.

Juhul kui otsite meditsiinilist nõuannet (näiteks enne treeningplaani või dieedi alustamist), on soovitav pöörduda perearsti poole.

Kasutamistingimused

Tervise Arengu Instituut esitleb andmeid kodulehel www.nutridata.ee tasuta kasutamiseks.

Toitumise analüüsi programmi kasutamisel tuleb silmas pidada autori- ja intellektuaalse omandi õigusi.

Kõiki andmeid kodulehel www.nutridata.ee kaitsevad Eestis kehtivad seadused intellektuaalse omandi kohta ja EL Direktiiv 2001/29 ja WIPO autoriõiguste leping.

Andmeid ja tekste kodulehelt www.nutridata.ee ei tohi kopeerida ega muul moel taasesitada, kaasa arvatud fotokoopiate tegemine, lindistamine või mõni muu andmesalvestamise meetod, kui pole selgelt viidatud andmete originaalallikale.

Viide:

Nutridata toitumise analüüsi programm.

Tervise Arengu Instituut. 2018.

Veebileht: www.nutridata.ee

 

Tervise Arengu Instituut ei võta vastutust esitatud andmete ega nende kasutamise eest, k.a. toitumisnõustamise teostamisel, tarkvaralahendustes ja teiste veebilehtede linkides.