Kasutajaks registreerumine

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasutaja suunitlus


Neid seadeid saad hiljem ka muuta.
Toitlustamisega tegelevale ettevõttele on saadaval rohkem võimalusi, kuid vajalik on erialase terminoloogia tundmine.
Kasutaja info
Sinu E-postist saab Sinu kasutajatunnus
Sisesta "Eesnimi Perenimi" stiilis.
 
 

Kasutamistingimused

Kasutades toitumise analüüsi programmi, pidage silmas autori- ja intellektuaalse omandi õigusi.

Tervise Arengu Instituut esitleb andmeid kodulehel www.nutridata.ee tasuta kasutamiseks.

Kõiki andmeid kodulehel www.nutridata.ee kaitsevad Eestis kehtivad seadused intellektuaalse omandi kohta ja EC Direktiiv 2001/29 ja WIPO autoriõiguste leping.

Andmeid ja tekste kodulehelt www.nutridata.ee ei tohi kopeerida ega muul moel taasesitada elektroonsel või mehaanilisel meetodil, kaasaarvatud fotokoopiate tegemine, lindistamine või mõni muu andmesalvestamise meetod, kui pole selgelt viidatud andmete originaalallikale.

Soovituslik täispikk viide:

Pitsi, T., Kambek, L.,:

Toitumise analüüsi programm.

Tervise Arengu Instituut. 2010.

Veebileht: www.nutridata.ee

 

Lühiviide:

©Toitumise analüüsi programm, 2010.

 

Sellel veebilehel üritab Tervise Arengu Instituut võimaldada kodanikele juurdepääsu tarbitavate toitude koostise andmetele. Kõik pingutused on suunatud sellele, et esitatav informatsioon oleks võimalikult korrektne ja ajakohane. Vigade ilmnemisel anname oma parima, et neid parandada.

Tervise Arengu Instituut ei võta vastutust esitatud andmete eest ega nende kasutamise eest, k.a. toitumisnõustamise teostamisel, tarkvaralahendustes ja teiste veebilehtede linkides.

Sisesta siia oma kontaktandmed.
NB: Sinu E-post on ühtlasi kasutajatunnus.
Kontrolli, et Sinu E-posti aadress oleks õige ning postkastis piisavalt ruumi, muidu ei jõua parool Sinuni.
Esitatud andmed on konfidentsiaalsed.
Soovin saada meeldetuletusi
Saadame teile iga 2 nädala tagant meeldetuletuse, kui te ei ole selles perioodis ühtegi toitumispäeviku päeva täitnud.


Turvakontroll
Vajalik, et rämpsposti saatvad robotid ei saaks registreerimissüsteemi ummistada.